Sách phong Hoàng Hải phẩm tước Chúa Công

Ngày 11.11.2023

Hồng Vũ Vương sách phong Hoàng Hải phẩm tước Chúa Công 主公, giao trấn quản Đại Khang liên bang.

Chức trách của Hoàng Hải mở cõi, bảo hộ di dân khẩn hoang lập ấp, sinh cơ lập nghiệp

Sách phong có viết…

Lễ Kí 禮記: “Vật hữu bổn mạt, sự hữu chung thủy” 物有本末, 事有終始 (Đại Học 大學) Vật có gốc ngọn, việc có đầu có cuối

Tham chiếu:


Posted

in

by

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *